วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

New Logo

Today I have a new logo for my brand. and I hope that my little flower. Will grow on your iPhone screen.

: )

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2553 00:21

    อยู่เมืองไทยไม๊ค่ะ เป็นโครงการส่งเสริมนักพัฒนาโปรแกรมรุ่นใหม่ค่ะ อยากเชิญให้ร่วมแชร์ประสบการณ์ ถ้าเป็นไปได้กรุณาติดต่อกลับ senang_numfon@hotmail.com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ค่ะ

    ตอบลบ